Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2019

passifloora
3513 9083 420
Reposted fromxawery xawery
passifloora
passifloora
3218 ddab 420
Reposted fromwentyl wentyl viarealityisabitch realityisabitch
passifloora

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
passifloora
1329 4992 420
Reposted fromprecelka precelka viaspecific-humor specific-humor

July 09 2019

passifloora

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
passifloora
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
passifloora
Krytykuj mnie kiedy będziesz na moim poziomie. Póki co możesz podziwiać.
— Harvey Specter
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll

September 04 2019

passifloora
3513 9083 420
Reposted fromxawery xawery
passifloora
passifloora
3218 ddab 420
Reposted fromwentyl wentyl viarealityisabitch realityisabitch
passifloora

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
passifloora
1329 4992 420
Reposted fromprecelka precelka viaspecific-humor specific-humor

July 09 2019

passifloora

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
passifloora
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.

September 04 2019

passifloora
passifloora
3218 ddab 420
Reposted fromwentyl wentyl viarealityisabitch realityisabitch
passifloora

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
passifloora
1329 4992 420
Reposted fromprecelka precelka viaspecific-humor specific-humor

July 09 2019

passifloora

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl