Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2018

8056 8f87 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viaoll oll
passifloora
5222 4f80 420
Reposted fromlouse louse viaoll oll
passifloora
Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viaparafina parafina
9158 d69d 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaoll oll
passifloora

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaoll oll
passifloora
7262 f321 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viaoll oll
passifloora
3638 b597 420
Reposted fromintrigante intrigante viaoll oll
passifloora
2445 f25f 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
passifloora
8424 0a5a 420
Reposted fromparafina parafina
passifloora
4940 1b8e 420
Reposted fromjanka89 janka89 viaparafina parafina
passifloora
2008 0680 420
Reposted fromoll oll viaparafina parafina
passifloora
– Chciałaby pani jeszcze się kiedyś zakochać? - Nie… Na pewno nie. I to nawet nie jest moje życzenie. Ja po prostu wiem, że już się nigdy nie zakocham. – Jak to? Można wiedzieć, że już się nigdy nie spotka kogoś, kto stanie się bliski sercu? - Ja to wiem, bo nie chcę już miłości. Zawsze panowałam nad swoimi uczuciami i na miłość sobie pozwalałam albo nie.
— Krystyna Janda
Reposted fromparafina parafina
passifloora
1869 e8b3 420
Reposted fromparafina parafina
passifloora
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)

January 21 2018

passifloora
Nie znoszę, kiedy ktoś na mnie liczy. Wystarczy, że zbyt często zawodzę sama siebie.
— Elizabeth O'Roark - "Przebudzenie Olivii"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
passifloora
6065 2436 420
Reposted fromlaters laters viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi viagwiazdeczka gwiazdeczka
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl