Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2019

passifloora
2055 86c3 420
Reposted fromtfu tfu viaspecific-humor specific-humor

September 04 2019

passifloora
3513 9083 420
Reposted fromxawery xawery
passifloora
passifloora
3218 ddab 420
Reposted fromwentyl wentyl viarealityisabitch realityisabitch
passifloora

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
passifloora
1329 4992 420
Reposted fromprecelka precelka viaspecific-humor specific-humor

July 09 2019

passifloora

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
passifloora
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
passifloora
Krytykuj mnie kiedy będziesz na moim poziomie. Póki co możesz podziwiać.
— Harvey Specter
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll

July 10 2018

passifloora
passifloora
8622 e10d 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
passifloora
1441 b949 420
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
passifloora
Reposted fromjasminum jasminum viaoll oll
passifloora
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparafina parafina
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaparafina parafina
passifloora
Śpij spokojnie. Bóg jest większy od wszystkiego co czeka Cię jutro. 
passifloora
6060 b2f8 420
Reposted fromobliviate obliviate
passifloora
1263 1fc5 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll

May 02 2018

passifloora
Każda z nas chce dojść do tego momentu swojego życia, gdzie stanie się tą jedyną i ostatnią do usranej śmieci.
— hyphaeoflove

April 14 2018

passifloora
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl