Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2017

passifloora
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
passifloora
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaoll oll

March 24 2017

passifloora
"Niedosyt, jaki pozostawił Kopciuszek księciu, przesądził o sukcesie. Niedosyt powoduje apetyt na przebywanie razem."
— K. Kofta
passifloora
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
passifloora
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
passifloora
7535 9822 420
Reposted fromSuuoon Suuoon viaoll oll
passifloora
2118 9a06 420
Reposted fromdziewcze dziewcze viadudzia dudzia
passifloora
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaoll oll
passifloora
Reposted fromfastgarnichtpsycho fastgarnichtpsycho viaoll oll
passifloora
8758 011a 420
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaoll oll
passifloora
7916 d267
Reposted fromumorusana umorusana viaoll oll
passifloora
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viaoll oll

March 11 2017

passifloora
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
passifloora
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
passifloora
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
— Maja Lidia Kossakowska – Siewca Wiatru
passifloora
Ja wiem, jak mnie kochasz. Widze to, wystarczy, że widze Cię gdziekolwiek i widze Twój wzrok .Nie musisz mi mówić, ze mnie kochasz, bo ja to wszystko wiem.
— dlaczego on to powiedział ?
passifloora
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaoll oll
passifloora
1003 674e 420

March 09 2017

passifloora
9282 761b 420
Reposted fromkyte kyte viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
passifloora
8439 acc6 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl